Arkitekt på Fyn

 
Forebyggende Arkitektur -
         Løsninger i hus og have
 
Tomas Engelbrechtsen, arkitekt m.a.a.
Tegnestue i Årslev på Fyn.

Løsning af alle arkitektopgaver, store som små:
- Nybygning
- Om- og tilbygninger
- Indretning
- Havedesign

Brugerinddragelse

Det vigtigste for en arkitekt er at lytte til
hvad bygherren og andre brugere har af
ønsker og behov. Denne brugerindragelse
fører til et byggeprogram. Opgaven er så
at omforme dette byggeprogram til et resultat, hvor mest muligt er blevet opfyldt og alle er glade og tilfredse.

Ring eller mail for en uforpligtende snak.
Tlf. 22 25 63 65
forebyggendearkitektur@mail.dk

www.facebook.com/ForebyggendeArkitektur/

Helende arkitektur og andre særlige kompetencer

- Helende arkitektur.
- Omgivelsers indflydelse på menneskets velvære.
- Organisk arkitektur
- Bæredygtigt byggeri.
- Demensvenligt byggeri.
- Forebyggelse af sygdomme
 
Forebyggende Arkitektur er specielt interesseret i arkitekturens indvirkning på menneskets velbefindende. Det er evident at naturen har en helende virkning, som er helt essentiel for menneskets velbefindende. Det er derfor meget naturligt at antage at organiske former, farver og materialer, inspireret af naturen, derfor også har en positiv indflydelse på vores velvære. Samspillet mellem arkitekturen og den omgivende natur sætter jeg derfor altid så vidt muligt centralt.
Ved at have disse principper som ledetråd mener jeg at arkitekturen absolut kan være med til at forebygge sygdomme og forhøje livskvaliteten.
Jeg har gennem tiderne ofte haft samarbejde med min partner, Aster Schepel (Forebyggende Medicin) www.forebyggendemedicin.dk
Tomas Engelbrechtsen | CVR: 40397272 | Åvej 9, 5792 Årslev - Fyn | Tlf.: +45 22 25 63 65 | forebyggendearkitektur@mail.dk