Værdier

Byggekunst

Jeg opfatter arkitektur som en kunstform på linje med f.eks. musik. Bygningers former og farver skulle gerne bidrage til en forbedring af vores velvære og en forhøjelse af livskvaliteten. Det tekniske og rationelle skal være på plads, men for at skabe en kunstnerisk helhed er det nødvendigt med en særlig inspiration eller gnist. Dette involverer ofte noget intuitivt, dvs. ikke kun kommende fra hjernen, men også fra hjertet.

Inddragelse af brugere

For at få det bedste resultat er det vigtigt at inddrage brugerne af bygningerne så meget som overhovedet muligt. De skal have en følelse af selv at være med til at skabe deres omgivelser, så de passer bedst til deres behov. Arkitekten er i den forbindelse den, der hjælper med at samle alle trådene, så det hele kommer til at gå op i en højere enhed. 

Bæredygtighed

Jeg har taget DGNB-konsulentuddannelsen og bæredygtighedsprincipperne fra dette system er en god ledetråd for at få et ansvarligt byggeri og en god basis at have med i ens overvejelser.

Organisk arkitektur og natur

Jeg ser bygninger og byer som levende organismer, der skal være harmoniske og sunde. Vores opholdssteder og bygninger skal lede tankerne hen på grønne oaser, gerne med behagelige naturlige materialer. Dette kræver næsten pr. definition en stor variation af former, farver og lys, som motiverer til bevægelse og liv. Mennesket er selv en del af naturen og føler sig generelt bedst tilpas i omgivelser, som ikke er for fremmedartede. Firkantede og ortogonale former er meget brugt i den moderne menneskeskabte verden, men forekommer næsten ikke i den oprindelige natur. Dette mener jeg kan forklare en vis fremmedgørelse overfor den moderne arkitektur, hvor mennesker ubevidst ikke rigtig føler sig godt tilpas i den.
Når vi indenfor sundhedsarkitektur taler om 'helende arkitektur', er det klart for mig at den organiske indgangsvinkel er den helt rigtige til at sørge for en positiv indvirkning af omgivelserne på menneskets velvære.
Forskning viser at lys, lyd, former, farver, materialer og ikke mindst naturen har en stor indflydelse på menneskets velvære. Denne forskning burde bruges og udvikles meget mere nu i en tid, hvor fokussen oftere ligger mere på f.eks. den teknologiske udvikling.

Økonomi

Økonomi behøver ikke at være en hindring for at benytte alle disse principper.  Min egen erfaring er at bygningerne ikke bliver dyere af det. Det handler om at omgås kreativt med de mange muligheder der er. 
 
 
Tomas Engelbrechtsen | CVR: 40397272 | Åvej 9, 5792 Årslev - Fyn | Tlf.: +45 22 25 63 65 | forebyggendearkitektur@mail.dk